Bikupa Datacenter AB

är ett dotterbolag till HIVE Blockchain Technologies Ltd., beläget i Sverige.

Bikupa Datacenter AB

Bikupa Datacenter förvaltar en datacenteranläggning i Boden.

Vi är fokuserade på att mildra vår miljöpåverkan och har däför valt våra anläggningar i områden med tillgång till relativt låg kostnad grön och förnybar energi.

Genom att mildra vår miljöpåverkan bygger vi hållbara verksamheter för nutiden samt för framtida utveckling.